رویدادها

ورکشاپ آموزشی مهارت مدیران در قرن نو

ورکشاپ آموزشی مهارت مدیران در قرن نو
    21 اردیبهشت 1402
    در اين رويداد، بيش از 35 مدير شرکت کردند و ...